Vozačka dozvola


 

 Izdavanje vozačke dozvole (prvi put)

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

Obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole ispisuje službenik na šalteru, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka 

Podnositelj zahtjeva prilaže:

 • uvjerenje o položenom vozačkom ispitu
 • liječničko uvjerenje – ne starije od šest mjeseci
 • jednu fotografiju veličine 30x35 mm
 • 35 kuna u državnim biljezima
 • dokaz o uplati 151 kune (redovni postupak), odnosno 200 kuna (žurni postupak) za obrazac vozačke dozvole putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi ili postaji, općom uplatnicom ili putem internet bankarstva, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB.

NAPOMENA: Nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelj zahtjeva u protekle dvije godine podnio zahtjev za izdavanje elektroničke isprave za koju je fotografija pohranjena u Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova, a izgled osobe nije značajnije promijenjen. Osim e-vozačke dozvole, za sada je jedino e-putovnica elektronička isprava.

 

Zamjena vozačke dozvole države članice Europskog gospodarskog prostora (EGP)  

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

Obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole ispisuje službenik na šalteru,  a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka. 

Podnositelj zahtjeva prilaže:  

 • vozačku dozvolu izdanu u državi članici EGP-a
 • liječničko uvjerenje - ne starije od 6 mjeseci - ukoliko je vozač navršio 65. godina života*
 • jednu fotografiju veličine 30x35 mm
 • 35 kuna u državnim biljezima
 • dokaz o uplati 151 kune (redovni postupak), odnosno 200 kuna (žurni postupak) za obrazac vozačke dozvole putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno postaji, općom uplatnicom ili putem internet bankarstva, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB.

Ako na dozvoli izdanoj u državi članici EGP-a nije upisan datum prvog izdavanja za svaku kategoriju, podnositelj zahtjeva prilaže i potvrdu nadležnog tijela države članice EGP-a o datumu prvog izdavanja za svaku kategoriju. Ako se potvrda ne priloži, kao datum prvog izdavanja za svaku kategoriju upisuje se datum izdavanja vozačke dozvole u državi članici EGP-a, odnosno datum izdavanja vozačke dozvole u Republici Hrvatskoj ako na vozačkoj dozvoli izdanoj u državi članici EGP-a nije upisan datum izdavanja. 

NAPOMENA: Nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelj zahtjeva u protekle dvije godine podnio zahtjev za izdavanje elektroničke isprave za koju je fotografija pohranjena u Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova, a izgled osobe nije značajnije promijenjen. Osim e- vozačke dozvole, za sada je jedino e-putovnica elektronička isprava.

* HR vozačka dozvola za upravljanje vozilima B kategorije se izdaje s rokom važenja od 10 godina, a najduže do 65. godine života vozača. Vozaču koji će unutar roka od 10 godina od podnošenja zahtjeva za izdavanja vozačke dozvole navršiti 65 godina života, vozačka dozvola se izdaje do 65. godine života. Ali, ukoliko taj vozač uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole priloži zdravstveno uvjerenje, vozačka dozvola se izdaje s rokom sukladno priloženom zdravstvenom uvjerenju, odnosno na rok od 10 godina ukoliko u zdravstvenom uvjerenju nema vremenskog ograničenja, neovisno o dobnoj granici od 65 godina.  

 

Zamjena inozemne vozačke dozvole (dozvola izdana u državi koja nije članica Europskog gospodarskog prostora)  

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

Obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole ispisuje službenik na šalteru, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka. 

Podnositelj zahtjeva prilaže: 

 • inozemnu vozačku dozvolu 
 • prijevod inozemne vozačke dozvole, ako se iz inozemne vozačke dozvole ne može zaključiti za koje kategorije se može zamijeniti i vrijedi li, odnosno je li joj protekao rok važenja više od šest mjeseci
 • liječničko uvjerenje - ne starije od šest mjeseci
 • jednu fotografiju veličine 30x35 mm
 • 70 kuna u državnim biljezima
 • dokaz o uplati 151 kune (redovni postupak), odnosno 200 kuna (žurni postupak) za obrazac vozačke dozvole putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno postaji, općom uplatnicom ili putem internet bankarstva, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB.

Ako na inozemnoj vozačkoj dozvoli nije upisan datum prvog izdavanja za svaku kategoriju, uz zahtjev se prilaže i potvrda nadležnog inozemnog tijela o datumu prvog izdavanja za svaku kategoriju. Ako se potvrda ne priloži, kao datum prvog izdavanja za svaku kategoriju upisuje se datum izdavanja inozemne vozačke dozvole, odnosno datum izdavanja vozačke dozvole u Republici Hrvatskoj ako na inozemnoj vozačkoj dozvoli nije upisan datum izdavanja.

NAPOMENA: Nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelj zahtjeva u protekle dvije godine podnio zahtjev za izdavanje elektroničke isprave za koju je fotografija pohranjena u Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova, a izgled osobe nije značajnije promijenjen. Osim e-vozačke dozvole, za sada je jedino e-putovnica elektronička isprava.

 

Nadomještanje izgubljene ili ukradene vozačke dozvole izdane u Republici Hrvatskoj i državi članici Europskog gospodarskog prostora

Nestanak vozačke dozvole prijavljuje se, bez odgode, policijskoj upravi/policijskoj postaji na čijem je području vozačka dozvola nestala, odnosno policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja ga vodi u evidenciji.

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

Obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole ispisuje službenik na šalteru, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka. 

Podnositelj zahtjeva prilaže: 

 • ukoliko je originalna vozačka dozvola bila izdana u državi članici EGP, dokaz nadležnog tijela države koja je izdala originalnu vozačku dozvolu da je osobi bila izdana vozačka dozvola
 • liječničko uvjerenje - ne starije od tri mjeseca - ukoliko je vozač navršio 65. godina života a vozačka dozvola koja se nadomješta je bila izdana bez prilaganja liječničkog uvjerenja*
 • jednu fotografiju veličine 30x35 mm
 • 50 kuna u državnim biljezima
 • dokaz o uplati 151 kune (redovni postupak), odnosno 200 kuna (žurni postupak) za obrazac vozačke dozvole putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno postaji, općom uplatnicom ili putem internet bankarstva, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB. 

NAPOMENA: Nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelj zahtjeva u protekle dvije godine podnio zahtjev za izdavanje elektroničke isprave za koju je fotografija pohranjena u Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova, a izgled osobe nije značajnije promijenjen. Osim e-vozačke dozvole, za sada je jedino e-putovnica elektronička isprava.

Vozač je dužan bez odgode nadležnom tijelu prijaviti pronalazak vozačke dozvole.

* HR vozačka dozvola za upravljanje vozilima B kategorije se izdaje s rokom važenja od 10 godina, a najduže do 65. godine života vozača. Vozaču koji će unutar roka od 10 godina od podnošenja zahtjeva za izdavanja vozačke dozvole navršiti 65 godina života, vozačka dozvola se izdaje do 65. godine života. Ali, ukoliko taj vozač uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole priloži zdravstveno uvjerenje, vozačka dozvola se izdaje s rokom sukladno priloženom zdravstvenom uvjerenju, odnosno na rok od 10 godina ukoliko u zdravstvenom uvjerenju nema vremenskog ograničenja, neovisno o dobnoj granici od 65 godina.  

Produženje valjanosti vozačke dozvole (obnavljanje)  

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

Obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole ispisuje službenik na šalteru, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka. 

Podnositelj zahtjeva prilaže: 

 • vozačku dozvolu
 • zdravstveno uvjerenje za upravljanje vozilima kategorije C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, H, te kategorije B kada je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, ukoliko je vozačka dozvola kojoj je istekao rok valjanosti bila izdana na kraći rok radi potrebe za učestalijim zdravstvenim pregledom ili drugim posebnim mjerama, odnosno nakon 65. godine života – ne starije od tri mjeseca
 • jednu fotografiju veličine 30x35 mm
 • 35 kuna u državnim biljezima
 • dokaz o uplati 151 kune (redovni postupak), odnosno 200 kuna (žurni postupak) za obrazac vozačke dozvole putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno postaji, općom uplatnicom ili putem internet bankarstva, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB.

NAPOMENA: Nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelj zahtjeva u protekle dvije godine podnio zahtjev za izdavanje elektroničke isprave za koju je fotografija pohranjena u Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova, a izgled osobe nije značajnije promijenjen. Osim e-vozačke dozvole, za sada je jedino e-putovnica elektronička isprava.

 

Važne napomene

Ako je osobi kojoj se izdaje vozačka dozvola izdano uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima pod uvjetom da za vrijeme upravljanja vozilima koristi naočale, ili zaštitne naočale s antirefleksnim slojem ili pokrivalo za oko, uz zahtjev se prilaže fotografija na kojoj je ta osoba fotografirana s naočalama, ili zaštitnim naočalama s antirefleksnim slojem odnosno pokrivalom za oko.

Policijska uprava, odnosno postaja podnositelju zahtjeva izdaje potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole. Potvrda vrijedi za upravljanje vozilima u prometu 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole, a podnositelj zahtjeva ju je dužan vratiti nadležnom tijelu prilikom uručenja vozačke dozvole.

Vozačka dozvola se izdaje najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole u redovnom postupku, odnosno najkasnije u roku 2 radna dana od zaprimanja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole u žurnom postupku.

Vozačku dozvolu vozaču uručuje policijska uprava, odnosno policijska postaja u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje vozačke dozvole. IZUZETAK- vozačka dozvola izdana u žurnom postupku se UVIJEK uručuje u Policijskoj upravi zagrebačkoj.

Kod 95 se u vozačkoj dozvoli evidentira isključivo na temelju svjedodžbe o početnoj kvalifikaciji, odnosno periodičkoj izobrazbi (SSO), a ne i na temelju svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač. Kod 95 se upisuje za upravljanje vozilima C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E i DE kategorije. Postupak u svezi ishođenja SSO o početnoj kvalifikaciji, odnosno periodičkoj izobrazbi, propisuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

Vozačke dozvole izdane do 1. srpnja 2013. godine vrijede do isteka roka na koji su izdane, a najduže do 19. siječnja 2033. godine.

Odredbom članka 152. j. stavka 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 39/13 i 157/13), koja je stupila na snagu 1. siječnja 2014. godine, propisna je uskrata izdavanja vozačke dozvole ili produljenja njene valjanosti i uskrata registracije motornog vozila ili produljenja registracije motornog vozila osobi koju u roku iz odluke o prekršaju ne uplati pravomoćno izrečenu novčanu kaznu.

Radi provedbe te odredbe, Ministarstvo pravosuđa ustrojilo je Registar neplaćenih kazni koji se vodi za osuđenika kojima je pravomoćnom odlukom o prekršaju prekršajnog suda ili drugog prekršajnog tijela za prekršaj propisan zakonom izrečena  neka od propisanih prekršajnopravnih sankcija ili mjera oduzimanja imovinske koristi i koji u roku iz odluke o prekršaju nisu uplatili pravomoćno izrečenu novčanu kaznu.

Građani i pravne osobe kojima bude uskraćeno neko navedeno pravo, jer se nalaze u Registru neplaćenih kazni sukladno Prekršajnom zakonu, mogu u policijskim upravama, odnosno policijskim postajama dobiti sve podatke potrebne za uplatu izrečene novčane kazne.

Upis i brisanje podataka iz Registra neplaćenih kazni u nadležnosti je Ministarstva pravosuđa.